הצהרת צולל

יש לשלוח למייל או WhatsApp הדלפק תמונה/תמונות של:

  • תעודת הצלילה

  • ביטוח צלילה

  • הדף האחרון החתום של יומן הצלילה

מייל - ​dalpak@aqua-sport.com​

WhatsApp - 0502388778

Aqua Sport International Logo

TEL: +972 (0) 8-633-4404

FAX: +972 (0) 8-633-3771

PO Box 300, Eilat, Israel 88102

  • Black Facebook Icon
  • Aqua Sport Location
  • Black TripAdvisor Icon
  • Black Instagram Icon

©2020 by Aqua Sport International