הצהרת צלילת הכרות

(מתחת לגיל 18, יש לרשום את שם הצולל בפועל אבל החתימה ותעודת הזהות של אחד ההורים/אפוטרופוס)

Aqua Sport International Logo

TEL: +972 (0) 8-633-4404

FAX: +972 (0) 8-633-3771

PO Box 300, Eilat, Israel 88102

  • Black Facebook Icon
  • Aqua Sport Location
  • Black TripAdvisor Icon
  • Black Instagram Icon

©2020 by Aqua Sport International