top of page

מגיש עזרה ראשונה (EFR)

קורס מגיש עזרה ראשונה מלמד איך לעזור במצבי חירום ומגביר ביטחון להגיב כאשר מתמודדים עם  מצבי חירום. משתתפי הקורס לומדים שלבים פשותים לטיפול במצבי חירום ומתרגלים מיומנויות בסביבת לימוד נוחה.

קורסי EFR נחשבים על החייאה והדרכה ראשונה עזרה הדרישות של קורס הצלה PADI הצולל וכל דירוג מקצועי ברמה. רוב המדריכים של PADI הם גם מדריכי תגובה ראשונה.

קורס מגיש עזרה ראשונה כולל:

טיפול ראשוני (CPR) - קורס זה מלמד אותך את השלבים והטכניקות לטיפול במצבי חירום מסכני חיים. תתאמנו בשמונה מיומנויות לסיוע למטופלים שאינם נושמים, שאין להם דופק, שעלולה להיות להם פגיעה בעמוד השדרה, שעלולים להיות בהלם או שיש להם דימום רציני. תלמדו כיצד לבצע החייאה ולהמשיך לפקח על המטופל, כך שתוכלו לספק את סיכוי הגבוה ביותר של הישרדות בזמן ההמתנה לשירותי רפואת חירום.

טיפול משני (עזרה ראשונה) - קורס זה מלמד אותך כיצד לספק עזרה ראשונה המקלה על הכאב ומפחיתה את הסיכון לפגיעה נוספת. תלמדו להעריך מגוון של פציעות ומחלות ותתרגלו חבישות, איך לקבע ושימוש בחוסמי עורקים.

מה להביא:

  • גישה חיובית

*קורס זה אינו מהווה תחליף לקורס מד"א*

bottom of page