top of page

קורסי צלילה טכניים - PADI TecRec

צלילה טכנית משמעותה לצלול מעבר לגבולות הצלילה הספורטיבית, אבל צוללים טכניים יספרו שמטרתה של צלילה טכנית היא האתגר וההרפתקה שבחקר מקומות שאף אחד אחר לא צלל בהם.

צלילה טכנית אינה מתאימה לכל אחד, והיא מושכת צוללים מנוסים שרוצים לפרוץ את המגבלות הנוכחיות שלהם, ומוכנים לקבל על עצמם את הסיכונים הנוספים, האימון, ההשקעה והמחויבות שצלילה טכנית דורשת.

אם זה אתה, קורס PADI TecRec הוא הכרטיס שלך להרפתקה הבאה.

PADI Master Scuba Diver: Product

מהי צלילה טכנית?

צלילה טכנית היא צלילה החורגת ממגבלות הצלילה הספורטיבית וכוללת לרוב אחד או יותר מהבאים:

 • צלילה מעבר ל-40 מטרים

 • צלילה הדורשת חניות דקומפרסיה

 • צלילה ללא גישה ישירה לפני המים

 • צלילה עם דקומפרסיה מואצת ו/או שימוש במספר תערובות גז שונות במהלך הצלילה

בצלילה טכנית, פני הים לרוב אינם נגישים, לכן צוללים טכניים משתמשים בנהלים נרחבים, ציוד מיוחד ואימון רב כדי להתמודד עם הסיכונים הנוספים בצלילה זו.

קורסי צלילה טכניים - PADI TecRec

קורס Tec40:

קורס PADI Tec 40 הוא קורס המעבר מצלילה ספורטיבית לצלילה טכנית. קורס זה מכסה את הפער בין צלילה ספורטיבית ללא עצירה לבין צלילת דקמופרסיה בעלת מספר חניות. בקורס זה אתה תצבור ניסיון ותתחיל לבנות את בסיס הידע הנדרש להמשך ההכשרה שלך כצולל טכני. בסיום הקורס תוכשר לבצע צלילות טכניות מוגבלות עד לעומק של 40 מטרים עם שימוש בציוד טכני ייעודי.

דרישות כניסה :

 • צולל מים פתוחים מתקדם של PADI או דרגה מקבילה מארגון אחר ( שני כוכבים )

 • מוסמך אוויר מועשר נייטרוקס עם לפחות 10 צלילות נייטרוקס עמוקות מ18 מטרים

 • צולל עם הסמכת עומק ספורטיבית (40 מטרים)

 • לפחות בן 18 עם מינימום 72 צלילות רשומות

 • הצהרה רפואית חתומה על ידי רופא צלילה מהשנה האחרונה

קורס Tec45:

קורס זה הינו הקורס הטכני השני של PADI. בקורס זה, נגדיל את עומק הצלילה המותר ל45 מטרים ונלמד לתכנן ולבצע צלילות טכניות עם שימוש במיכל נוסף עם תערובת גז עשירה בחמצן לדקומפרסיה מואצת.

דרישות כניסה :

 • מוסמך PADI Tec 40 או דרגה מקבילה מארגון אחר

 • צולל הצלה של PADI או דרגה מקבילה מארגון אחר

 • לפחות בן 18 עם מינימום 72 צלילות רשומות (לפחות 12 צלילות עם אוויר מועשר ניטרוקס עמוקות מ18 מטרים ולפחות 10 צלילות עמוקות מ30 מטרים)

 • הצהרה רפואית חתומה על ידי רופא צלילה מהשנה האחרונה

קורס Tec50:

קורס זה הינו הקורס הטכני השלישי של PADI. בקורס Tec 50 תפתח את יכולותך כצלול טכני ותרכוש את המיומניות הנדרשות לביצוע צלילות טכניות לעומק מקסימלי של 50 מטרים ללא הגבלת דקומפרסיה. תלמד לתכנן ולבצע דקומפרסיה מואצת בעזרת שימוש בנייטרוקס וחמצן עם שתי תערובות שנות. המסלול לTec 50 הוא מסלול לא קל ובסופו תיפתח הדלת לחקר מקומות עמוקים וחדשים. 

דרישות כניסה :

 • מוסמך PADI Tec 45 או דרגה מקבילה מארגון אחר

 • לפחות בן 18

 • מינימום 100 צלילות רשומות, לפחות 20 מהן עם נייטרוקס ועמוקות מ18 מטרים, ולפחות 15 מהן עמוקות מ30 מטרים

 • הצהרה רפואית חתומה על ידי רופא צלילה מהשנה האחרונה

טפסים לקורס

רופאי צלילה בישראל

מידע על הקורס

הצהרה רפואית, על אחריות, ועוד...

bottom of page